Viziune

Viziunea noastră este să dezvoltăm la elevii noştri abilităţi de limba engleză astfel încât ei să poată trece cu succes examenul Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) la vârsta de 17-18 ani.

Descrierea nivelurilor de limba engleză folosite de English Kids Academy

Nivelurile de limbă şi relaţiile lor cu vârstele copiilor indicate în tabelul de mai jos reprezintă un scenariu ideal de evoluţie.

Niveluri

Vârste (ani)

Examene Cambridge

Niveluri conform

Common European Framework

PROFICIENCY

19-21

Certificate of Proficiency in English (CPE)

PROFICIENT USER (C2)

ADVANCED

17-18

 

Certificate of Advanced English (CAE)

Obiectivul ţintit de English Kids Academy

COMPETENT USER (C1)

UPPER INTERMEDIATE

15/16

First Certificate in English (FCE)

INDEPENDENT USER (B2)

INTERMEDIATE

14/15

Preliminary English Test (PET)

THRESHOLD USER (B1)

PRE-INTERMEDIATE

ELEMENTARY 3

ELEMENTARY 2

13/14

11/12

10/11

Key English Test (KET)

FLYERS

WAYSTAGE USER (A2)

ELEMENTARY 1

JUNIORS 2

JUNIORS 1

9-10

8/9

7/8

MOVERS

STARTERS

BREAKTHROUGH (A1)

PREPARATORY 2

PREPARATORY 1

5/6

3/4

BREAKTHROUGH

Obiectivul pe termen lung propus de English Kids Academy copiilor din cursurile sale este atingerea nivelului de AVANSAT până la vârsta de 17-18 ani atestat de suţinerea şi trecerea cu succes a examenului Cambridge numit Certificate in Advanced English (CAE). Fiecare nivel presupune participarea la aproximativ 120 ore de curs.