Autor: Ilinca Stroe 

Taberele pentru copii, laboratoare de formare a spiritului de echipă (2)

 

Copiii se schimbă, în tabere. Nu neapărat în termeni de „în bine” sau „în rău”, ci pur şi simplu devin diferiţi. Spunem că îi găsim „schimbaţi”, ca şi cum ar fi căpătat trăsături de caracter mai complexe, ca şi cum li s-ar fi descoperit noi faţete ale personalităţii. Şi parcă pentru a marca asemenea schimbări, adesea îi auzim pe tovarăşii lor de tabără, la întoarcerea acasă, lângă autocarul de unde îşi iau rămas-bun, că îi strigă folosind diminutive sau porecle noi, necunoscute nouă, inspirate exclusiv de convieţuirea în colectivul de tabără sau de evenimente petrecute acolo. (De exemplu, o poreclă precum „Mutulică” poate indica faptul că în tabără copilul nostru a fost mai degrabă tăcut, dar este simpatizat tocmai pentru discreţia lui; o poreclă precum „Cipi-Cao” ne spune că Ciprian al nostru a fost un celebru amator de cacao cu lapte, în tabără, dar şi că poate a ajutat cu hărnicie la distribuirea cănilor cu cacao participanţilor la micul-dejun, dimineaţa.)

 

Toate acestea se explică prin faptul că, în tabără, copiii îşi descoperă, într-adevăr, noi valenţe ale personalităţii şi capătă roluri noi, rezultate din interacţiunile pe care şi le formează în mediul social al taberei. În speţă, rolurile pe care şi le asumă, şi care sunt însoţite de anumite caracteristici comportamentale, de anumite reflexe şi atitudini, pot proveni din echipele de lucru la care ia parte copilul în cadrul activităţilor din tabără (lecţii de engleză, proiecte artistice, concursuri, drumeţii, etc.). De aceea, este poate util să trecem sumar în revistă rolurile de echipă descrise de specialişti – ele vă pot explicita genul de schimbare pe care îl constataţi la copilul întors din tabără.

 

Echipele de lucru urmează, de regulă, unul din două principale modele de structură: „the six thinking hats” (cele „şase pălării gânditoare”) propuse de Edward de Bono şi, respectiv, cele nouă roluri de echipă identificate de Meredith Belbin.

 

Cele şase pălării gânditoare cuprind:

Ÿ pălăria albă – acel membru al echipei, realist şi cercetător, care solicită totdeauna „fapte, şi doar fapte”

Ÿ pălăria galbenă – acel membru al echipei care, entuziast şi bine intenţionat, vede mereu partea plină a paharului şi îi încurajează sau motivează pe ceilalţi

Ÿ pălăria neagră – membrul care evaluează, judecă şi critică, foarte folositor în anticiparea sau prevenirea riscurilor, a dificultăţilor şi a problemelor

Ÿ pălăria roşie – membrul care, alimentat de emoţie şi intuiţie, exprimă fără reţineri sentimentele apărute în echipă, detensionând situaţia şi dând glas emoţiilor momentului

Ÿ pălăria verde – membrul creativ al echipei, care generează idei, găseşte alternative şi noi posibilităţi

Ÿ pălăria albastră – membrul coordonator al echipei, care gestionează şi ghidează interacţiunea celorlalţi, fructificând contribuţia fiecăruia

 

Recunoaşteţi deja ceva din schimbarea post-tabără survenită la copil? Să continuăm şi cu cele nouă roluri cuprinse în cel de-al doilea model de echipă:

Ÿ Coordonatorul – matur şi încrezător, stabileşte priorităţile şi obiectivele şi, fără a domina echipa, îi determină pe ceilalţi să conlucreze pentru un scop comun

Ÿ Formatorul – energic şi competitiv, dă formă efortului echipei, urmăreşte obţinerea de rezultate, face să se întâmple lucrurile

Ÿ Planta – creativ şi original, face sugestii, propune idei şi soluţii

Ÿ Evaluatorul – analitic, prudent şi serios, previne greşelile, digresiunile sau pierderea de timp

Ÿ Implementatorul – organizat, practic şi eficient, se asigură că activităţile duc la îndeplinirea obiectivelor

Ÿ Investigatorul de resurse – extrovertit şi agil, iniţiază relaţii, negociază, strânge informaţii pentru echipă

Ÿ Omul de echipă – încurajator şi flexibil, mediază conflictele şi menţine unitatea echipei

Ÿ Finisorul – atent la detalii şi exigent, asigură menţinerea ritmului de lucru şi realizează lucrurile aşa cum trebuie şi la timp

Ÿ Specialistul – tehnic şi competent, oferă sugestii specifice, specializate şi urmăreşte respectarea standardelor profesionale

 

Deşi rolurile de echipă sunt atent descrise separat, realitatea este că, depinzând de context şi de activitate, un copil îşi asumă o varietate de roluri – sau, altfel spus, poate îndeplini toate rolurile, pe rând – în cadrul unei tabere. Ce este important e că, jucând aceste roluri de echipă, copilul descoperă multiplele valenţe ale personalităţii sale, exersându-şi abilitatea de a relaţiona pozitiv cu o varietate de alte personalităţi. Pe scurt, îndeplinind aceste roluri, copilul devine capabil de a conlucra bine cu o gamă întreagă de personalităţi – o abilitate extraordinar de utilă în viaţa sa profesională de mai târziu.

 

În concluzie, înscriindu-ne copilul în tabără, îi oferim prilejul de a-şi descoperi potenţialul relaţional şi social şi de a-şi forma relaţii satisfăcătoare şi productive cu diverşii membri de echipă cu care interacţionează în cadrul taberei.

 

Taberele de vară pentru copii organizate de English Kids Academy vor avea loc la Poiana Mărului (Zărneşti) şi, respectiv, în Marea Britanie. Cereţi informaţii de la: englezapentrucopii@ih.ro 

 

 

Surse:

www.debonogroup.com

www.businessballs.com

 

About Author

Related posts